o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Wtyczka Archiwalna Ortofotomapa

Wtyczka Archiwalna Ortofotomapa to bezpłatna wtyczka QGIS pozwalająca w prosty sposób przeglądać ortofotomapy kraju z różnych okresów. Użytkownik może za pomocą suwaka wybrać okres, z którego chciałby wyświetlić podkład.
Rozwiązanie jest inspirowane podobnymi narzędziami występującymi m.in. w aplikacji Google Earth (historical imagery) i w krajowym geoportalu (pasek czasu).

Narzędzie daje również możliwość jednoczesnego wczytania do projektu QGIS zobrazowań z różnych okresów. Wtyczka korzysta z usług sieciowych WMS-T OTRO_TIME udostępnianych w ramach geoportalu krajowego geoportal.gov.pl

Narzędzie jest dostępne do pobrania z oficjalnego repozytorium QGIS:
https://plugins.qgis.org/plugins/archiwalna_ortofotomapa/

oraz z publicznego repozytorium GIT firmy EnviroSolutions:
https://github.com/envirosolutionspl/archiwalna_ortofotomapa