o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

Wtyczka umożliwiająca import i wizualizację zdjęć panoramicznych w programie QGIS. Funkcjonalność wtyczki:

 • przeglądanie zdjęć panoramicznych
 • orientacja w terenie dzięki radarowi na mapie
 • wyświetlanie informacji nt.: nr drogi, nazwa ulicy, kilometraża etc.
 • możliwość przeglądania zdjęć w trybie pełnoekranowym
 • przechodzenie pomiędzy zdjęciami poprzez hotspoty
 • możliwość generowania raportu w formacie JPG/PNG
strona informacyjna: PhotoViewer360

 


Realizacja polegająca na wytworzeniu bazy danych przestrzennych i opisowych, która stanowi element regionalnego systemu monitorowania procesu rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, utworzeniu modułu do prowadzenia bazy oraz przygotowaniu i wdrożeniu podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

strona informacyjna: Rewitalizacja

 


Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego to ogólnopolska usługa prowadzenia i publikacji cyfrowych danych planistycznych (zbiorów APP).

Usługa dostarcza informacji na temat:

 • aktualnych zasięgów MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego)
 • aktualnych zasięgów SUiKZP (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
 • procedowanych APP (Akty Planowania Przestrzennego) - czyli akty, które prawdopodobnie będą w krótce obowiązywały na danym obszarze
 • archiwalnych APP - już nieobowiązujące, ale dające pogląd na temat zmian w gospodarce przestrzennej miasta/gminy

Usługa została wdrożona przez kilka polskich urzędów, m.in. Miasto Białystok, Wieliczkę, Stupsk, Wodynie.

strona informacyjna: Repozytorium APP

 
W ramach zamówienia wykonano projekt w środowisku QGIS służący do wprowadzania mienia komunalnego. Poza informacjami ogólnymi na temat sposobu nabycia gruntu, udziału we własności, wartości gruntu etc. do dodawanego mienia gminnego można dodać przeznaczenia z MPZP, użytki gruntowe, obowiązujące umowy oraz właścicieli.


Wtyczka pobiera działki ewidencyjne znajdujące się w pliku CSV, którego pierwszą kolumna jest identyfikator TERYT danej działki. Narzędzie uzyskuje geometrie działki za pomocą usługi ULDK. Końcowym rezultatem jest wyświetlona warstwa wektorowa działek w programie QGIS. Zawiera ona wszystkie dane z początkowego pliku CSV.

Poprawność Identyfikatorów TERYT jest sprawdzana podczas pracy narzędzia. Jeśli identyfikator jest nieprawidłowy, użytkownik zostaje o tym poinformowany oraz wtyczka tworzy dokument zawierający opis błędu.


Wtyczka umożliwiająca wizualizację plików GML dla baz danych przestrzennych BDOT500, GESUT, EGiB zgodnie z rozporządzeniami uchwalonymi w lipcu 2021 roku. Wtyczka:

 • konwertuje dane z plików GML na plik GeoPackage w celu szybszego działania algorytmu
 • przypisuje obiektom style, dzięki którym będzie możliwa wizualizacja danych
 • końcowym etapem jest podział przedstawionych danych na obiekty aktualne oraz archiwalne wraz ze zliczeniem obiektów w każdej warstwie

Narzędzie powstało w celu wyszukiwania obowiązujących Programów Rewitalizacji na terenie wybranej działki ewidencyjnej i generowania zaświadczeń dla wnioskodawców dot. znajdowania się danej działki na obszarze rewitalizacji. Wtyczka umożliwia również wykonanie przecięć z innymi warstwami wektorowymi.

 


Wtyczka APP to pakiet narzędzi wspierający samorządy oraz twórców dokumentów planistycznych w cyfryzacji aktów planowania przestrzennego. Narzędzie oferuje następujące funkcjonalności:

 • tworzenie danych dla APP,
 • tworzenie inicjalnego zbioru APP,
 • tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbioru APP,
 • weryfikacja poprawności danych dla APP,
 • weryfikacja poprawności zbioru APP,
 • weryfikacja poprawności metadanych dla zbioru APP.
strona wtyczki: Wtyczka APP

 


Realizacja polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu platformy informatycznej BioEcon na potrzeby Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
W ramach projektu wdrożono platformę internetową wraz z systemem zarządzania treścią, model GAMS (General Algebraic Modelling System) bazujący na języku wysokiego poziomu, jak również geoportal opartym na aplikacji webowej typu open source - Lizmap.

strona platformy: BioEcon


Wdrożenie części mapowej dla systemu RolnikON - innowacyjnego oprogramowania Polskiego Instytutu Rolnictwa do zarządzania gospodarstwem rolnym. Realizacja z wykorzystaniem języka PHP, biblioteki Leaflet oraz serwera danych przestrzennych GeoServer. Automatyczne pobieranie i konfigurowanie danych przestrzennych z zewnętrznych serwerów przy użyciu skryptów Python.

strona platformy: RolnikON


Interaktywna Mapa Startupów podzielona została na 4 kategorie tematyczne, ściśle związane z trendami na rynku polskich startupów. Powstała w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie banku Citi Handlowym przy współpracy z Fundacją Studyinn Foundation.

strona mapy: Startupowa Mapa Polski


Aplikacja koncepcyjna dla miasta Toruń wykorzystująca Rozszerzoną Rzeczywistość oraz elementy grywalizacji.
W intuicyjny sposób dostarcza informacji dotyczących położenia obiektów historycznych oraz charakterystycznych dla danego miasta bądź regionu. Użytkownik może, nie ruszając się z miejsca, określić promień wyszukiwania obiektów, a następnie sprawdzić ich położenie w przestrzeni.

strona aplikacji: CityGuideToruń


Realizacja polegała na wykonaniu i wdrożeniu dedykowanej platformy dla studentów, pracodawców oraz pracowników Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Portal pozwala pracodawcom na zamieszczanie, a studentom na przeglądanie ofert pracy. Pracownicy BK wykorzystują portal do tworzenia newsletterów, zarządzania wydarzeniami, zarządzania bazą pracodawców i studentów, automatyzacji zapisów na konsultacje, generowania raportów i statystyk, komunikacji z pracodawcami, absolwentami i studentami.


strona Biura Karier: Biuro Karier PW