FIRMA

SYSTEMY GIS

SZKOLENIA GIS

PORTFOLIO

KONTAKT

OFERTY PRACY

O NAS

SYSTEMY OPENSOURCE GIS

NARZĘDZIA AUTOMATYZACJI

BAZY DANYCH

I INTEGRACJE

AUDYTY SYSTEMÓW IT/GIS

OFERTA SZKOLENIOWA

DOTACJE KFS I BUR

OTWARTE DANE GIS

DORADZTWO

I KONSULTACJE

WSPÓŁPRACA

REALIZACJE

OFERTA SZKOLENIOWA

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu rozwiązań OpenSource GIS, takich jak:  QGIS, PostGIS, GeoServer, QGIS Server, Leaflet, LizMap, G3W Suite, QField, MerginMaps. Szkolenia mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez praktyków GIS z wieloletnim doświadczeniem i obejmują szeroki zakres tematów, od podstaw po zaawansowane techniki, takie jak tworzenie wtyczek Python czy przetwarzanie danych LiDAR. 

 

Firma zapewnia materiały szkoleniowe, dwumiesięczne wsparcie poszkoleniowe oraz możliwość wydania oficjalnego certyfikatu QGIS. Szkolenia dostępne są w trybie zdalnym i stacjonarnym, z możliwością dofinansowania do 100% kosztów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty: +48 505-944-460 | szkolenia@envirosolutions.pl

SZKOLENIA QGIS

SZKOLENIA EKSPERCKIE GIS

SZKOLENIA BRANŻOWE GIS

CO WYBRAĆ?

Szkolenia QGIS

PODSTAWY ORAZ ŚREDNIOZAAWANSOWANY QGIS (3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 3, dostępnych: 3

3 - 5 lipca

miejsca: 6, zajęte: 4, dostępnych: 2

7 - 9 sierpnia

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie łączy podstawy i średniozaawansowane zagadnienia QGIS, w tym wprowadzenie do GIS, wczytywanie danych, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map.

2. Przeznaczone jest dla osób początkujących, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat QGIS.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW W QGIS (1 DZIEŃ)

miejsca: 6, zajęte: 3, dostępnych: 3

20 - 22 maja

miejsca: 6, zajęte: 3, dostępnych: 3

20 - 22 maja

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje konfigurację QGIS, instalację przydatnych wtyczek, wykonywanie analiz przestrzennych i wizualizację danych przyrodniczych.

2. Przeznaczone dla pracowników wydziałów ochrony środowiska, RDOŚ, WIOŚ, PGW Wody Polskie, Parków Narodowych oraz firm konsultingowych.

QGIS W ANALIZACH ŚRODOWISKA (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 3, dostępnych: 3

9 - 10 lipca

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

8 - 9 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje konfigurację QGIS, instalację przydatnych wtyczek, wykonywanie analiz przestrzennych i wizualizację danych przyrodniczych.

2. Przeznaczone dla pracowników wydziałów ochrony środowiska, RDOŚ, WIOŚ, PGW Wody Polskie, Parków Narodowych oraz firm konsultingowych.

QGIS JAKO ALTERNATYWA DO ARCGIS (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

8 - 9 lipiec

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

8 - 9 lipiec

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie koncentruje się na omówieniu podobieństw i różnic między QGIS a ArcGIS, wykorzystaniu narzędzi geoprocessingu i geometrii oraz zarządzaniu danymi w QGIS.

2. Przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS oraz dobrą znajomością oprogramowania ArcGIS.

Szkolenia Eksperckie GIS

RELACYJNE BAZY DANYCH POSTGRES/POSTGIS (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

8 - 9 lipca

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

8 - 9 lipca

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje instalację i konfigurację PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS, podstawy języka SQL oraz zarządzanie danymi przestrzennymi w bazie danych.

2. Przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS, chcących poznać możliwości relacyjnych baz danych.

JĘZYK SKRYPTOWY PYTHON W QGIS 3 (4 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

5 - 8 sierpnia

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

5 - 8 sierpnia

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do Pythona, tworzenie skryptów i wtyczek w QGIS oraz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem biblioteki PyQt.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością QGIS, które chcą wykorzystać Python do automatyzacji i rozszerzania funkcjonalności QGIS.

TWORZENIE WTYCZEK PYTHON W QGIS 3 (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

9 - 10 września

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

9 - 10 września

SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

1. Kurs skupia się na tworzeniu wtyczek w języku Python dla oprogramowania QGIS, obejmując zarządzanie interfejsem, obsługę baz danych, oraz tworzenie aplikacji autonomicznych.

2. Przeznaczone jest dla osób znających podstawy języka Python oraz posiadających średniozaawansowaną wiedzę na temat QGIS.

USŁUGI SIECIOWE I WEBGIS W OPARCIU O OPENSOURCE(2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

19 - 20 września

miejsca: 6, zajęte: 1, dostępnych: 5

19 - 20 września

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje instalację, konfigurację i udostępnianie danych przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi OpenSource takich jak QGIS Server, Geoserver, PostGIS oraz Leaflet.

2. Przeznaczone jest dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS, zainteresowanych tworzeniem i udostępnianiem usług sieciowych oraz aplikacji webGIS.

LIZMAP KONFIGURACJA, PROJEKTY I ROZSZERZANIE FUNKCJONALNOŚCI(2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje instalację i konfigurację wtyczki Lizmap, tworzenie projektów oraz zarządzanie nimi w geoportalu Lizmap.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających średniozaawansowaną znajomość oprogramowania QGIS, które chcą zarządzać projektami GIS w Lizmap.

PRZETWARZANIE DANYCH LIDAR (2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do tematyki LiDAR, procesowanie chmur punktów w QGIS oraz analizy danych LiDAR z użyciem różnych narzędzi i oprogramowania.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS, zainteresowanych przetwarzaniem danych LiDAR.

MACHINE LEARNING W ANALIZIE OBRAZU(2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do uczenia maszynowego, prace z bibliotekami Numpy, Scikit-Image i Scikit-Learn oraz praktyczne ćwiczenia z klasyfikacji i grupowania obrazów.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób z dobrą znajomością języka Python, które chcą zastosować techniki uczenia maszynowego w analizie obrazów.

PRZETWARZANIE DANYCH ZE SKANINGU LASEROWEGO - CLOUDCOMPARE W LEŚNICTWIE(2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do programu CloudCompare, import i eksport plików, klasyfikację i przekształcanie chmur punktów oraz tworzenie Numerycznego Modelu Koron.

2. Przeznaczone dla osób ze znajomością zagadnień z dziedziny fotogrametrii oraz leśnictw.

R JAKO NARZĘDZIE DO GIS (2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do języka R, przetwarzanie danych przestrzennych, tworzenie map oraz integrację R z programami GIS.

2. Przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS, zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności w zakresie analizy danych przestrzennych.

Szkolenia Branżowe GIS

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ŚRODOWISKU QGIS I TWORZENIE ZBIORÓW APP (2 DNI)

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

miejsca: 7, zajęte: 6, dostępnych: 1

16 - 17 września

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do QGIS, prace z danymi przestrzennymi oraz tworzenie i edycję warstw na potrzeby planowania przestrzennego.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób początkujących, które chcą nauczyć się podstaw planowania przestrzennego w QGIS.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - REJESTR URBANISTYCZNY, PLAN OGÓLNY, WTYCZKA APP 2.0 (3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

10 - 12 września

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

8 - 10 października

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje ustawowe wymagania dotyczące Planu Ogólnego gminy, wprowadzenie do Wtyczki APP 2.0 oraz praktyczne ćwiczenia z jej wykorzystaniem.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób z podstawową znajomością zagadnień GIS, które chcą zdobyć wiedzę na temat planowania przestrzennego w QGIS.

GIS W NIERUCHOMOŚCIACH (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

10 - 12 września

miejsca: 6, zajęte: 6, dostępnych: 0

10 - 12 września

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wykorzystanie GIS w analizie nieruchomości, w tym geokodowanie adresów, analizę dostępności oraz zagrożeń dla nieruchomości.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób z podstawową znajomością oprogramowania QGIS, które chcą wykorzystać GIS w branży nieruchomości.

QGIS W BRANŻY OZE (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 2, dostępnych: 4

3 - 4 października

miejsca: 6, zajęte: 2, dostępnych: 4

3 - 4 października

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do QGIS, przykłady wykorzystania GIS w analizach przestrzennych dla OZE oraz wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych.

2. Przeznaczone dla osób początkujących zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

QGIS W BRANŻY WOD-KAN (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do QGIS, wykorzystanie systemów GIS w analizach przestrzennych dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz tworzenie i edycję warstw przestrzennych.

2. Przeznaczone dla osób początkujących, pracujących w branży wodno-kanalizacyjnej.

QGIS W ARCHEOLOGII (3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie dotyczy podstaw QGIS, jego zastosowania w archeologii prospekcyjnej, badaniach wykopaliskowych oraz tworzeniu dokumentacji archeologicznej.

2. Przeznaczone dla pracowników urzędów zajmujących się ochroną zabytków, archeologów, konserwatorów zabytków, architektów, etnografów, historyków oraz zabytkoznawców.

QGIS W ANALIZACH GLEBY (2/3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do QGIS, projektowanie siatki poboru, opracowanie wyników analiz glebowych oraz tworzenie map i raportów.

2. Przeznaczone dla osób z branży rolniczej, działających w obszarze poboru i analizy prób glebowych.

SATMAPPER: DANE SATELITARNE I OPENSOURCE WE WSPOMAGANIU NAWOŻENIA (1 DZIEŃ)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje wykorzystanie darmowych danych satelitarnych i oprogramowania OpenSource do wspomagania nawożenia, w tym prace w QGIS i tworzenie map aplikacyjnych.

2. Przeznaczone jest dla osób z branży agro, które wykorzystują dane satelitarne do monitoringu i nawożenia upraw.

AGROFOTOGRAMETRIA W ŚRODOWISKU OPENSOURCE (2/3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje zastosowanie fotogrametrii w rolnictwie z wykorzystaniem dronów, w tym planowanie lotów, pozyskiwanie danych i ich przetwarzanie.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób z branży rolniczej zainteresowanych wykorzystaniem dronów do zarządzania gospodarstwem.

FOTOGRAMETRIA OPENSOURCE W LEŚNICTWIE (2/3 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie obejmuje zastosowanie fotogrametrii w leśnictwie, w tym pozyskiwanie danych z dronów i ich przetwarzanie w oprogramowaniu OpenSource.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób z branży leśnej, które chcą wykorzystać fotogrametrię w swojej pracy.

ROLNICTWO 4.0 (2/4 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Kurs wprowadza w tematykę wykorzystania danych satelitarnych, bezzałogowców, kamer wielospektralnych oraz systemów GIS w rolnictwie, obejmując pozyskiwanie danych, planowanie lotów, analizę danych oraz tworzenie map i raportów.

2. Przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w rolnictwie, chcących zwiększyć efektywność zarządzania uprawami poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych.

QGIS W TRANSPORCIE (2 DNI)

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

miejsca: 6, zajęte: 0, dostępnych: 6

29 - 30 lipca

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Szkolenie wprowadza w tematykę QGIS w analizach transportowych, obejmując m.in. przygotowanie i przetworzenie danych, analizy sieciowe, liniowe systemy odniesienia, przestrzenny rozkład potoków transportowych, delimitacje generatorów ruchu, analizy dostępności transportowej i analizy oddziaływania korytarza transportowego na otoczenie.

2. Kurs jest przeznaczony dla pracowników firm konsultingowych, projektowych, logistycznych, wydziałów infrastruktury, architektury, zarządów dróg oraz pracowników naukowych zajmujących się transportem i logistyką.

Regulamin szkoleń EnviroSolutions

Formularz szkoleniowy

Imię:
Nazwisko:
Firmowy adres e-mail:
Numer telefonu:

Temat rozmowy:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wypełnij ten formularz, pomożemy Ci!

NIE WIESZ JAKIE SZKOLENIE WYBRAĆ?

NUMER KONTA

Santander Bank Polska

72 1090 2590 0000 0001 3059 5136

DANE DO FAKTURY

EnviroSolutions Sp. z o.o.

ul. Główna 74

05-505 Wola Prażmowska

NIP 123-128-84-96

KRS: 0000518057

XIV Wydział Gospodarczy KRS

OBSERWUJ NAS

WSPIERAMY ROZWÓJ


Polityka prywatności i Cookies

Ogólne Warunki Użytkowania Strony Internetowej

@2024 by EnviroSolutions

KONTAKT

szkolenia@envirosolutions.pl

office@envirosolutions.pl

666 632 444

505 944 460

FIRMA

EnviroSolutions Sp. z o.o.

ul. Górczewska 222/148

01-460 Warszawa
Polska